Akčná jar 2021

Operatívny leasing od SIXT Leasing Vám umožní obstaranie vozidiel s nulovou vstupnou investíciou. Vzorová splátka operatívneho leasingu v rámci limitovanej ponuky Akčná Jar 2021 je kalkulovaná na obdobie 5 rokov a celkovým nájazdom 50 000 km. Mesačná splátka je daňovo uznateľná s možnosťou odpočtu 20 % DPH. Všetky ceny sú uvedené bez DPH a ponuka vozidiel je platná iba pre právnické osoby. Po ukončení dohodnutej doby nájmu operatívneho leasingu je vozidlo vrátené späť leasingovej spoločnosti alebo môžete využiť opciu na odkúpenie vozidla. Ponuka Akčná Jar 2021 je časovo obmedzenou ponukou vybraných vozidiel. V prípade záujmu o iné vozidlo resp. vozidlo s inou špecifikáciu kontaktujte Sixt Leasing a pripravíme Vám ponuku podľa vaších požiadaviek.

Splátky operatívneho leasingu sú garantované ako fixné a v rámci ponuky Akčná Jar 2021 obsahujú nasledovné služby:

 obstaranie a financovanie vozidla  havarijné poistenie so spoluúčasťou 5 %, min. 150 €  zákonné poistenie s limitom krytia 5/1 mil. €  poistenie všetkých skiel na vozidle  servis a údržba vozidla v rozsahu predpísanom výrobcom vrátene záručných a pozáručných opráv   asistenčná služba   prihlásenie a odhlásenie vozidla na DI, úhrada dane z motorových vozidiel   help linka pre Vaše otázky • splátka je bez DPH

Zabezpečíme všetko, čo je potrebné k prevádzke a financovaniu Vášho vozového parku.

Váš Sixt leasing

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať:
0948 219 071