Zákonné dane a poplatky – operatívny leasing

Sixt Leasing sa za Vás postará o kompletnú administratívu spojenú so zákonnými poplatkami a príslušnými daňami vzťahujúcími sa k predmetu leasingu. V rámci full service leasingu ale aj fleet managementu (správa autoparku) budete mať istotu správnosti hradenia týchto poplatkov.

Daň z motorových vozidiel, zabezpečenie EK a STK, ďiaľničné poplatky, emisné známky, poplatky a administrácia prihlásenia a odhlásenia vozidla na Dopravnom inšpektoráte, to všetko zabezpečí Sixt Leasing.

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať:
0948 282 859