STK a emisná kontrola

Vykonanie STK a emisnej kontroly: Čo to je a prečo je dôležitá pre vaše vozidlo

 

STK freepik

 

Vykonanie STK a EK je povinný proces, ktorý sa týka každého motorového vozidla na cestách. Je to inšpekcia, ktorá sa vykonáva pravidelne s cieľom skontrolovať technický stav a bezpečnosť vozidla. STK je kľúčová pre potvrdenie, že vaše vozidlo je v súlade s predpismi a spôsobilé na prevádzku na verejných komunikáciách.

 

Prečo je STK nevyhnutná:

 

  1. Bezpečnosť na cestách: Pravidelná STK má zaistiť, že vaše vozidlo spĺňa minimálne bezpečnostné štandardy. Počas inšpekcie sa kontrolujú kľúčové komponenty ako sú brzdy, osvetlenie, pneumatiky, riadenie, náprava, podvozok a ďalšie časti vozidla, ktoré musia byť pre bezpečnú jazdu v poriadku. Tým sa minimalizuje riziko nehôd spôsobených technickým zlyhaním vozidla.

 

  1. 2. Ochrana životného prostredia: STK má tiež za cieľ monitorovať emisie vozidla a zabezpečovať, že sú v súlade s predpismi pre ochranu životného prostredia. Kontroluje sa množstvo vypúšťaných škodlivých látok, ktoré prispievajú k znečisteniu ovzdušia, čo sú najmä oxidy dusíka. Aby vozidlo meraním emisií prešlo, musí spĺňať emisnú normu EURO 6. Tá stanovuje pre naftové motory limit 80 mg/km, pre benzínové motory je to 60 mg/km.

 

  1. Zákonná povinnosť: Prevádzkovanie vozidla bez platnej STK je protiprávne a môže byť postihované pokutami a ďalšími sankciami. STK je povinná vo väčšine krajín a musí sa pravidelne opakovať v určitých intervaloch, ktoré stanovuje legislatíva (tie sa líšia podľa typu vozidla). Nové vozidlá do 3,5 tony majú podľa zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke povinnosť vykonať platnú kontrolu STK prvý krát po 4.rokoch a potom každé 2 roky.V prípade nedodržania tejto lehoty a nevykonania technickej kontroly a emisnej kontroly hrozí majiteľovi vozidla pokuta. Pokuta bude po novom rádovo nižšia – po 55 eur, spolu teda 110 eur. Treba ju však zaplatiť do 15 dní. Ak to nestihnete, budete musieť zaplatiť pokutu v plnej výške, teda celkovo (TK+EK) za 330 eur.

  

  1. Zaistenie optimálneho prevádzkového stavu: STK nie je len o splnení zákonnej povinnosti, ale tiež pomáha identifikovať potenciálne problémy s autom, ktoré vás pri zanedbaní môžu vyjsť pekne draho. Pokiaľ pravidelne dodržiavate nielen termíny STK, ale aj servisné kontroly vo svojom autoservise, ušetríte si zbytočné náklady za nečakané opravy.

 

Keď je vaše vozidlo úspešne skontrolované a spĺňa všetky predpísané normy, obdržíte certifikát STK, ktorý potvrdzuje, že je vozidlo v súlade s predpismi a môžete s ním bezpečne a legálne jazdiť po verejných komunikáciách.

Pravidelná STK je základnou zodpovednosťou každého majiteľa vozidla a mala by byť považovaná za dôležitý aspekt údržby a správy vozidla.

 

Pokiaľ máte autá v režime operatívneho leasingu, termíny STK strážime za vás a včas vás upozorníme, kedy je potrebné absolvovať ďalšiu povinnú kontrolu. Tú môžete podstúpiť u niektorého z našich zmluvných servisných partnerov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať:
0948 219 071