Optimalizácia TCO

TCO-total-cost-of-ownership

 

TCO - total cost of ownership

Spoločnosť SIXT Leasing má dloročné skúsenosti so znižovaním nákladov spojených s vozovým parkom. Starostlivo analyzujeme TCO a následne navrhneme vhodné opatrenia vedúce k úsporám v jednotlivých častiach nákladov na firemnú mobilitu. Rozsah služieb vždy prispôsobujeme potrebám klienta, poskytujeme bezplatné konzultácie pred zahájením spolupráce i v jej priebehu. Cieľom je optimalizovať  ukazovateľ TCO.

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať:
0948 219 071