Výhody operatívneho leasingu

Hlavné výhody operatívneho leasingu

 

Akontácia

 

 • Odpadá nutnosť počiatočného finančného zaťaženia nájomcu.
 • Pri operatívnom leasingu sa neplatí akontácia či prvá splátka vopred, nájomca tak môže finančné prostriedky využiť inak.

 

 

Flexibilita

 

 • Flexibilné zvolenie doby nájmu. Najčastejšie 12-60 mesiacov. 
 • Možnosť upraviť dobu nájmu, počet najazdených kilometrov či rozsah poskytovaných služieb.

 

 

Odpisy

 

 • Vozidlo je majetkom prenajímateľa, ktorý ho aj odpisuje.
 • Operativní leasing sa nepremieta do finančnej bilancie nájomcu.

 

 

DPH

 

 • DPH mesačné splátky sú pre platcov DPH odpočítateľnou položkou.
 • Mesačná splátka je pri operatívnom leasingu daňovo uznateľným nákladom a DPH obsiahnutá v splátke znižuje v plnej miere celkovú daňovú povinnosť nájomcu.

 

 

Zostatková hodnota

 

 • Nájomca financuje iba pomernú časť hodnoty vozidla - opotrebenie vozidla do výšky jeho zostatkovej hodnoty.
 • Nájomca v priebehu doby trvania operatívneho leasingu hradí iba rozdiel mezdi obstarávacou hodnotou a trhovou zostatkovou cenou vozidla. Opotrebenie vozidla teda plne zodpovedá najazdeným kilometrom a dobe prenájmu.

 

 

Ojazdené vozidlá

 

 • Zákazníkovi odpadajú starosti s predajom ojezdeného vozidla.
 • Na konci dohodnutej doby prenájmu sa leasingová spoločnosť postará o predaj ojazdeného vozidla a znáša tak všetky riziká spojene s predajom, poklesom ceny alebo s poskytnutím záruky na toto vozidlo. Nájomca má možnosť prednostnej ponuky na odkúpenie takéhoto vozidla.

 

 

Zľavy

 

 

 

Garancia splátky

 

 • Splátky je garantovaná po celú dobu nájmu.
 • Po celú dobu splácania máte výšku splátky garantovanú (okrem prípadov podstatného zvýšenia nákladov, ktoré nie sú ovplyvniteľné poskytovateľom operatívneho leasingu, tj. zákonné poistenie, daň z motorových vozidiel, dáľničné známky apod.) a okrem prípadov, kedy príde k zmene parametrov zmluvy (úprava doby nájmu, zmena km limitu a pod.)

 

 

Minimum administratívy

 

 

 

Kam ďalej:

Čo je to operatívny leasing?

Prečo SIXT leasing?

Akčná ponuka vozidiel

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať:
0948 219 071