Čo je to operatívny leasing?

Často kladené otázky o operatívnom leasingu  

Operatívny leasing (full-service leasing) je forma dlhodobého prenájmu vozidla.

 

Vozidlo vlastní a financuje leasingová spoločnosť vrátane poskytovania pestrej škály doplnkových služieb voliteľných zákazníkom. Vozidlo sa po uplynutí zmluvne dohodnutej doby nájmu vracia späť leasingovej spoločnosti.

SIXT leasing ponúka nielen veľkým firmám kvalitné, transparentné a atraktívne riešenie prevádzky ich vozového parku pomocou operatívneho leasingu.

Operatívny leasing alebo tiež full service leasing predstavuje komplexnú starostlivosť o váš existujúci alebo budúci autopark so zameraním sa na poskytovanie všetkých služieb súvisiacich s jeho prevádzkou (ako je jeho financovanie, poistenie či ďalšie pripoistenia, riešenie poistných udalostí, záručný i pozáručný servis, výmena, opravy a uskladnenie pneumatík, cestná asistencia, diaľničné známky atď.).

To všetko za fixný mesačný paušál. Operatívny leasing vám pomôže znížiť náklady a zefektívniť prevádzku vozového parku.

 

Často kladené otázky/FAQ: 

Ako zistím termín odovzdania nového vozidla?

Po obdržaní potrebných dokumentov k vozidlu od dealera, si obchodné oddelenie Sixt leasingu dohodne s vami termín odovzdania vozidla do užívania. Vozidlá spravidla prihlasujeme a odovzdávame do užívania do 5 pracovných dní od doručenia požadovaných dokumentov. Operatívny leasing se aktivuje v deň odovzania vozidla do užívania na základe podpísaného preberacieho protokolu.

Mám ako klient operatívneho leasingu v držbe technický preukaz?

Technický preukaz - Osvedčenie o evidencii časť I (plastová kartička) má k dispozícii klient. Osvedčenie o evidencii časť II (papierový technický preukaz) je deponovaný v leasingovej spoločnosti.

Ako postupovať v prípade potreby zaslania kópie technického preukazu?

V prípade požiadavky na zaslanie kópie technického preukazu, pošlite prosím svoju žiadosť na e-mail spravnioddeleni@sixt.cz

Čo znamená nájazd 100 000 km za 4 roky? Musím dodržiavať 30.000 km ročne?

Ročný nájazd v operatívnom leasingu nie je nutné dodržiavať, hodnota 100.000 km sa vzťahuje na celkovú dobu nájmu (leasingu).

Čo sa stane, ak prekročím stanovený počet kilometrov?

V prípade, že Sixt leasing bude poznať váš skutočný kilometrový nájazd, navrhne vám úpravu limitu - rekalkuláciu, tak abyste na konci prenájmu nemuseli platiť poplatok za naviac najazdené kilometre.

Je možnosť posielania elektronických faktúr?

Ano, je to preferovaný spôsob doručovania faktúr.

Aký je termín zaslania návrhu predčasného ukončenia leasingovej zmluvy?

Na základe doručeného písomného požiadavku na oddelenie správy Sixt leasingu vám bude zaslaný do 10 pracovných dní návrh na predčasné ukončenie doby nájmu. Návrh na predčasné ukončenie leasingu sa vyhotovuje vždy ku konci kalendárneho mesiaca. 

Ako môžeme v leasingu využiť náhradné vozidlo?

Nárok na náhradné vozidlo prostredníctvom Sixt leasingu ponúkame každému nájomcovi, za predpokladu, že o náhradné vozidlo písemne požiada a poskytne potrebné informácie o používateľovi, mieste doručenia náhradného vozidla, predpokladanej dĺžke zapožičania a súhlasu nájomcu s prefakturáciou.

* nárok na náhradné vozidlo po dobu 3, 6 nebo 10 dní je zdarma podľa typu zvoleného/predplateného asistenčného programu (v prípade technickej vady, poruchy a nepojazdného vozidla), podmienkou je aktívna asistenčná služba zahrnutá v zmluve a objednanie náhradného vozidla prostredníctvom asistenčnej služby
* nárok 1 deň náhradného vozidla je zdarma vo vybraných autorizovaných servisoch po dobu vykonania servisnej prehliadky
* v prípade potreby zabezpečíme krátkodobé alebo strednodobé zapožičanie z našej partnerskej autopožičovne

Akým spôsobom máme hlásiť poistnú udalosť ?

Hlásenie poistnej udalosti prostredníctvom formuláru na naších webových stránkach alebo zaslaním vyplneného štandardného formuláru k poistnej udalosti (Záznam o dopravnej nehode), ktorý je súčasťou vášho driver setu. Vyplnený formulár nám prosím obratom pošlite na poistneudalosti_sk@sixt.cz

Za akých podmienok máme k nehode volať políciu?

Políciu volajte v prípade akejkoľvek nehody. Je to vo vašom vlastnom záujme, predídete tak možnému kráteniu alebo regresu pri plnení poistovne. Presný postup pri vzniku poistnej/škodovej udalosti máte k dispozícii v Driver sete. 

Môžem si do auta v operatívnom leasingu dodatočne namontovať iné zariadenie?

Akákoľvek dovýbava alebo technický zásah do vozidla, či zmena jeho parametrov musí byť schválená technickým oddelením Sixt leasingu a to ešte pred samotnou montážou do vozidla či úpravou vozidla. Písomnú žiadosť je nutné zaslať na technici@sixt.cz.

Akým spôsobom sa posudzuje nadmerné opotrebenie pri vrátení vozidla z operatívneho leasingu?

Rozsah akceptovateľného/neakceptovateľného poškodenia vychádza z dlodobej odbornej praxe pri predaji ojazdených vozidel. SIXT leasing poskytuje svojím klientom príručku akceptovateľných a neakceptovateľných poškodení, aby bola možnosť sa vyvarovať prípadnej prefakturácii nadmerného poškodenia. Konečné vyhodnotenie nadmerného opotrebenia vrátane fotodokumentácie vykonáva nezávislý znalecký ústav.

Je možné vozidlo na operatívny leasing používať aj na súkromné účely?

Áno, ale toto je na rozhodnutí leasingového nájomcu – teda vášho zamestnávateľa. Záleží na jeho rozhodnutí.

Môžem s autom v operatívnom leasingu vycestovať do zahraničia mimo krajín EU?

Áno, ale s určitým obmezením. Sixt leasing nedoporučuje používať vozidlo v krajinách, ktoré neakceptujú zmluvu o akceptácii dokladu povinného ručenia - tzv. zelenú kartu, (viacej informacií na https://www.superpoistenie.sk/aktuality/zelena-karta-bude-biela-co-prinesie-zmena)

Musím ísť do servisu tam, kde sa auto kupuje?

Nie, môžete si vybrať z našich zmluvných servisných partnerov (ich zoznam nájdete tiež v Driver setu). 

Máte partnerov pre servisovanie vozidiel či pneuservis v rámci celej SR?

Áno, naša sieť partnerov servisov a pneuservisov je celoplošná. Prehľad partnerov nájdete tiež vo svojom driver setu.

Ako často je  fakturované čerpanie PHM?

Fakturácia prebieha 1x mesačne (za predchádzajúce obdobie), detaily o tankovaní alebo zľavách sú súčasťou prílohy faktúry.

Za ako dlho budem mať vozidlo v operativním leasingu pripravené k prevzatiu, pokial sa jedná o skladové vozidlo a je okamžite k dispozícii na sklade u dealera?

Pokiaľ sa jedná o nové vozidlo, tak do 5 pracovných dní od podpisu zmluvnej dokumentácie a zaslania záväznej objednávky. Ohľadom prevzatia vozidla prosím nekomunikujte s dealerom, ale s obchodným oddelením Sixt leasingu.

Nie som spokojný s prácou servisu, čo mám robiť?

Kontaktujte náš technický servis Sixt leasing na technici@sixt.cz alebo na tel. +420 266 007 021
Sixt leasing bude potrebovať pre vyriešenie sťažnosti zakázkový list a popis priebehu opravy.

Chcem reklamovať vady na vozidle, ako mám postupovať?

Akékoľvek vady, závady, poškodenia je nutné nahlásiť autorizovanému servisu danej značky, vyžiadať si zákazkový list, v ktorom budú zistené závady popísané. Tento dokument je dôležitý pre prípad reklamácie závady, alebo neprevedenej či zle prevedenej opravy a pod. Následne kontaktujte náš technický servis Sixt leasing na technici@sixt.cz alebo na tel. +420 266 007 021

Môžem si na tankovaciu kartu kúpiť olej do motora alebo iné prevádzkové tekutiny?

Rozsah tovaru či služieb, ktoré je možné na kartu nakupovať je nutné definovať pred samotným objednaním tankovacej karty. Štandardne sa objednávajú tankovacie karty s povolením nákupu PHM, umývania vozidla, vody do ostrekovača či motorového oleja.

Ako mám postupovať pri servisnej prehliadke alebo nutnej oprave vozidla?

Opravy sa vykonávajú v zmluvných servisoch SIXT leasing. K vozidlu ste obdržali príručku Driver set, kde sú uvedené kontakty na zmluvné autoservisy prípadne pneuservisy. Vo vybranom servisnom mieste si napriamo dohodnite termín a rozsah opravy. Nič nehradíte, všetko je zahrnuté v splátkach. Toto platí iba v prípade, že máte zmluvne dojednaný produkt full-service leasing (t.j. aj s príslušnými službami).

Ako mám postupovať pri sezónnej výmene pneumatík alebo pri defekte?

Sezónna výmena pneumatík či opravy poškodených pneumatík sa vykonávaju primárne z zmluvnej sieti Mikona, tu najdete zoznam jej prevádzok a zmluvných partnerov. Je uvedený aj v driver sete alebo priamo na stránke www.mikona.sk. Tu  si napriamo dohodnite termín  a rozsah opravy či výmeny sezónnych pneumatík. Nič nehradíte, všetko je zahrnuté v splátkach okrem opráv alebo výmene poškodenej pneumatiky v dôsledku neopraviteľného  defektu. Toto platí iba v prípade, že máte zmluvne dojednaný produkt full-service leasing (t.j. aj s príslušnými službami).

Aký je postup pri strate či odcudzení dokladov k vozidlu?

V prípade straty/odcudzenia dokladov od vozidla (OEV) kontaktujte Políciu a okamžite nahláste stratu či odcuzdenie. Na základe vydaného potvrdenia od Polície vám bude naším správnym oddelením vydaný nový doklad. Náklady spojené s vydaním nového osvedčenia znáša nájomca.

Aký je postup pri strate EČV?

V prípade straty, poškodenia alebo odcudzenia EČV kontaktujte prosím, naše správne oddelenie, ktoré sa s vami dohodne na ďaľšom postupe. Prípadné dodatočné náklady spojené s vydaním nového EČV znáša v plnej miere nájomca.

Kam ďalej:

Výhody operatívneho leasingu

Prečo SIXT leasing?

Akčná ponuka vozidiel

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať:
0948 219 071
Toto je testovací verze stránek