Fleet management - správa vozového parku

sixt.com-rent-a-car-for-business-hero-1

Sixt Leasing ponúka produkt správa vozového parku v prípade, že z nejakého dôvodu chcete alebo potrebujete ponechať vozidlá vo vašom majetku.

Po prechode vozidiel do režimu správy vozového parku sa leasingová spoločnosť stará o celkovú administratívu spojenú s prevádzkou vozového parku.

 

Priebežná kontrola aktívnych zmlúv

  • evidencia údajov o zmluvách, technických údajoch o vozidlách a evidencia priebežných nákladov
  • reporting o počte zostávajúcich mesiacov aktívnych zmlúv, pravidelné informácie o km nájazdoch jednotlivých vozidiel
  • návrhy najvhodnejších vozidiel pre obnovu vozového parku

Kontrola faktúr od dodávateľov/reklámacie faktúr u dodávateľov

  • formálna, vecná a účtovná správnosť, overovanie oprávnenosti záručných a pozáručných opráv, podpora pri uplatňovaní nárokov

Likvidácia poistných udalostí

Obstaranie/správa tankovacích kariet

Servis a údržba vozidla

  • žiadne hotovostné ani bezhotovostné platby v servisoch, len sa preukážete zákaznickou kartou Sixt Leasing a samotné vyúčtovanie prebieha prostredníctvom spoločnosti Sixt Leasing.
  • nonstop hot-line
  • všetky opravy sú najprv schválené pracovníkom Sixt Leasingu, ktorý zná plnou historii vozidla

Pneumatiky

  • žiadne hotovostné ani bezhotovostné platby v pneuservisoch, len sa preukážete zákaznickou kartou Sixt Leasing a samotné vyúčtovanie prebieha prostredníctvom Sixt Leasing
  • súčasťou služby je uskladnenie pneumatík
  • mesačné vyúčtovanie

Náhradné vozidlo a krátkodobé prenájmy

Kontrola vyúčtovania po skončení zmluvy a vrátenie vozidla

Nonstop cestná asistencia

Linka technickej podpory Sixt Leasing

Car Policy poradenstvo - výber vozidla, optimalizácia vozového parku

Reporting, SixtMobilitySolution, SixtMonitor

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať:
0948 219 071