Fleet management pre veľké firmy – korporácie

Korporacia freepik

 

Čím väčšia má firma vozový park, tým výraznejšie sa prejaví každé neefektívne rozhodnutie v rámci jeho správy a naopak. Pri veľkom objeme spravovaných vozidiel navyše nie je žiadny priestor na improvizáciu – všetky procesy musia mať svoj systém a všetko treba starostlivo plánovať a vyhodnocovať.

 

Hoci to pri veľkom počte vozidiel (a teda aj vysokých nákladoch) môže byť lákavé, nemala by firma pri správe vozového parku zohľadňovať len výšku ich obstarávacej ceny. Kľúčové je pracovať s ukazovateľom celkových nákladov, tzv. TCO (total cost of ownership). Sixt leasing ponúka službu optimalizácie TCO, ktorá sa zameriava práve na znižovanie nákladov spojených s prevádzkou vozového parku. Na vyhodnocovanie nákladov a ich optimalizáciu je pri veľkých vozových parkoch nevyhnutný okrem iného systematický tracking jednotlivých vozidiel. Na trhu existuje rad produktov, Sixt leasingu ponúka on-line monitoring vozidiel – Sixt Monitor.

 

Rovnako ako v iných oblastiach, aj pri fleet manažmente ale platí, že aby bol skutočne efektívny, vyžaduje dohľad odborníka, ktorý si so získanými dátami a informáciami vie poradiť. Zverte preto starostlivosť o svoj vozový park do rúk Sixt leasingu. Klientom ponúkame aplikácie pre monitoring vozidiel, analyzujeme výstupy a celkové náklady na prevádzku jednotlivých vozidiel a následne navrhujeme riešenia, ktoré povedú k úsporám nákladov na firemnú mobilitu.

 

Chcete vozový park svojej firmy zveriť profesionálom? Neváhajte a kontaktujte nás pre ponuku šitú priamo na mieru vašim potrebám. Poskytujeme bezplatné konzultácie pred zahájením spolupráce aj v jej priebehu.

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať:
0948 219 071