Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov a Nariadenie GDPR


Z dôvodu vybavenia objednávok sme nútení spracovávať osobné údaje zákazníkov. Zaobchádzanie s nimi sa riadi Zásadami spracovania osobných údajov. Tu nájdete informácie o spracovaní osobných údajov v rámci spoločnosti SPEED LEASE Slovakia s.r.o. a informácie o súlade s Nariadením známym ako GDPR.

Spracovanie osobných údajov
Spracovanie osobných údajov prebieha zásadne zákonným spôsobom a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a s novým NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (známym ako GDPR). K spracovaniu osobných údajov máme vždy zákonný dôvod. Spracovanie sa riadi pravidlami a zásadami spracovania.

Spracovanie osobných údajov na marketingové účely (v našom prípade zasielanie newsletteru), alebo inej komunikácie, vychádza z našeho oprávneného záujmu, ktorý je zákonným dôvodom. Súhlas pre spracovanie na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať. Po odvolaní súhlasu SPEED LEASE Slovakia s.r.o. žiadne newslettery neposiela.

Zásady spracovania osobných údajov
Dokument Zásady spracovania osobných údajov, ktorý popisuje spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou SPEED LEASE Slovakia s.r.o. jeho rozsah a účel spracovania nutný pre poskytovanbie služieb, nájdete v samostatnom dokumente.

Osobu poverenú GDPR  môžete v prípade potreby kontaktovať na dataprotection@sixt.cz

 

Kontaktné údaje: SPEED LEASE Slovakia s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, +421 948 282 859, marek.kruty@sixtleasing.sk

 

Kontaktné údaje poverenej osoby: SPEED LEASE a.s., IČ: 62912691 so sídlom: Benediktská 7, 110 00 Praha 1, +420 266 007 001, dataprotection@sixt.cz

 

 

Informácie o spracovaní osobných údajov 
Osobné údaje spracovávame v zmysle zásad „GDPR“. 
Informácie o spracovaní osobných údajov zákazníkov

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Po vyplnení registračných či odpovedných formulárov alebo ikon na www.sixtleasing.sk a všetkých súvisiacich webových aplikáciách, dochádza k udeleniu súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle zásad a pravidiel „GDPR“.
Obecný súhlas so spracovaním osobných údajov

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať:
0948 219 071
Toto je testovací verze stránek