Full service operatívny leasing

sixt full service

 Jedná sa o operatívny leasing spolu so širokou škálou doplnkových služieb – pre viac informácií viď. služby leasingu. Rozsah jednotlivých služieb je volený zákazníkom tak, aby pokrýval jeho požadované potreby.

 Pri využití full service operatívneho leasingu zákazníkovi odpadajú starosti spojené s vozovým parkom – jeho obstaraním, rozširovaním, prevádzkou i následným predajom vozidiel po skončení životnosti.

• Uzavretá kalkulácia tak dáva klientom istotu fixnej splátky počas celek doby leasingu a teda umožňuje i jednoduché plánovanie nákladov na vozový park.  

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať:
0948 219 071