Poistné udalosti – operatívny leasing

Možnosť poškodenia vozidla bohužiaľ nemôže vodič nikdy celkom vylúčiť. Sixt Leasing Vám pomôže znížiť náklady za vzniknuté škody. Za týmto účelom ponúkame nezávislé a na mieru šité rešenie škôd a poistných udalostí. Sieť našich partnerov riešiacich opravy škôd zaručuje veľmi kvalitnú opravu a nízke náklady. Efektívne uzavrené dohody o úrovni poskytovaných služieb dále pomáhaju zmenšiť dĺžku trvania opravy. Tam, kde je to možné, naši pracovníci koordinujú kompletný proces vybavovania reklamácií s poisťovňami a tretími stranami. K tomu všetkému kompletne zaisťujeme financovanie všetkých nákladov na vzniklé škody.
Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať:
0948 282 859