Sixt e-reporting

Sixt e-reportingJedná sa o webovú aplikáciu, ktorá poskytuje rôznorodé informácie o vozidlách, ktoré sú prevádzkované v režime operatívneho leasingu. Umožňuje nahliadnuť napr. do zmlúv, analýz, štatistík či servisných nákladov. Aplikačný prístup má zabezpečený každý klient našej spoločnosti cez webovou stránku. O klientské meno a heslo požiadajte svojho Account Managera.  

sixt express


Čo v e-reportingu nájdete:
► zmluvy
► analýzy
► prehľady
► súhrny
► štatistiky
► servisné náklady  
 
E-reporting a jeho výhody:
• jednoduchý přístup ku všetkým Vaším dôležitým údajom
správu dát zabezpečuje a pravidelne ukladá poskytovateľ operatívneho leasingu
každý deň automatická aktualizácia
• ľahké hľadanie

 

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať:
0948 219 071