Zabezpečenie servisných služieb – operatívny leasing

Sixtleasing-servisne-sluzby
Z dlohodobého hľadiska je návšteva autoservisu nevyhnutná a to či už z dôvodu pravidelnej servisnej prehliadky či údržby prenajatého vozidla. Najmä pokiaľ máte väčšiu firemnú flotilu, so SIXT Leasingom získate značnú úsporu času a taktiež úsporu procesných či personálnych nákladov. SIXT Leasing zaisťuje údržbu a servis vašich firemných vozidiel a tým prispieva k mobilite po celú dobu trvania zmlouvy. Tím kvalifikovaných odborníkov SIXT Leasing kontroluje a opravuje všetky došlé faktúry, jedná s autoservisom o účelnosti opráv alebo ich opodstatnenosti. Preto Vám SIXT leasing môže ponúknuť nákladovo efektívne servisné služby s vyúčtovaním na základe skutočných výdajov (otvorená kalkulácia), rovnako ako aj paušálne vyúčtovanie s fixnou splátkou (uzatvorená kalkulácia). Typy služieb Basic, Comfort alebo Top Comfort môžu byť individuálne modifikované, SIXT Leasing si zakladá na podstate slova "operatívny".
Sixt Leasing má zazmluvnenú sieť autorizovaných i alternatívnych poskytovateľov servisných služieb, ktorí spľňajú prísne kvalitatívne kritéria,ich zoznam je k dispozícii v driver sete v každom vozidle alebo na naších webových stránkách.
Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať:
0948 219 071