Finančný leasing

finančný leasing auta

Okrem operatívneho leasingu môžete pri prieskume ponúk naraziť aj na tzv. finančný leasing. Ide o formu leasingu, kedy po ukončení prenájmu nezostáva vozidlo vo vlastníctve leasingovej spoločnosti, ale stáva sa majetkom zákazníka. Až do celkového splatenia dlžnej čiastky je ale vozidlo majetkom prenajímateľa, rovnako ako v prípade operatívneho leasingu.

Okrem splácania samotného vozidla zákazník v rámci mesačných splátok tiež hradí povinné ručenie a havarijné poistenie. Často býva súčasťou aj poistenie neschopnosti splácať, ktoré klienta chráni napríklad v prípade pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania.

Špeciálnym prípadom finančného leasingu je tzv. spätný leasing (podrobnejšie sa mu venujeme v samostatnom článku o spätnom leasingu). Ten je vyhľadávaný najmä v prípade, že zákazník akútne potrebuje finančné prostriedky, ale zároveň nechce o vec trvalo prísť jej predajom. Často je používaný aj ako ochrana majetku v prípade dlhov či exekúcií - rovnako ako u ostatných foriem leasingov, aj tu je totiž majiteľom vozidla po celý čas leasingová spoločnosť. 

Spoločnosť SPEED LEASE Slovakia – Sixt Leasing sa však špecializuje predovšetkým na operatívny leasing, kde vozidlo po ukončení leasingovej zmluvy zostáva v majetku prenajímateľa. Nájomca tak hradí náklady len do výšky reálneho opotrebenia a nemusí riešiť starosti spojené s predajom vozidla a ďalšiu administratívu.

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať:
0948 219 071
Toto je testovací verze stránek