Odobraný leasing/Repredaj vozidiel z leasingu

Odobraty leasing freepik

 

Odobraným leasingom sa rozumie vozidlo odobraté klientovi, ktorý dlhodobo neplnil svoje záväzky voči leasingovej spoločnosti a nehradil splátky v súlade s uzavretou zmluvou. V takom prípade spoločnosť pristupuje k využitiu svojho práva na predmet leasingu, zabaví vozidlo a dochádza k vypovedaniu leasingu.

 

Zabavené vozidlo je potom ohodnotené znalcom, na základe ohodnotenia je stanovená cena a spoločnosť potom vozidlo znovu ponúkne na predaj.

Ten môže prebiehať formou aukcie, priameho predaja, alebo prostredníctvom zmluvného partnera – záleží na konkrétnej spoločnosti.

Pretože ceny vozidiel z predčasne ukončeného leasingu bývajú pomerne priaznivé, sú také vozidlá často vyhľadávaným artiklom. Obzvlášť pre tých, ktorí netrvajú na úplne novom vozidle.

 

Pre nové vozidlo je vhodnejšie zvoliť napríklad operatívny leasing, ktorý ponúkame aj so širokým rozpätím ďalších služieb, ktorých rozsah si sami zvolíte.

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať:
0948 219 071