Prevzatie leasingu

Prevzatie leasingu je službou pre klientov, ktorí sa z určitých dôvodov dostali do problémov so splácaním leasingu na automobil a hrozí im odobratie vozidla a ďalšie sankcie. V takom prípade môže leasingová alebo úverová spoločnosť vozidlo od klienta vykúpiť a doplatiť zaň zostatok v rámci leasingovej zmluvy.

prevzatie leasingu 

Na prevzatie leasingu si ale leasingové spoločnosti spravidla stanovujú určité podmienky. Najčastejšie to býva:

 

  • Hodnota vozidla nesmie byť nižšia, než je doplatok leasingovej/úverovej zmluvy
  • Hodnota vozidla sa stanovuje v okamihu kalkulácie prevzatia leasingu
  • Prevzatie leasingu nie je možné v prípadoch, keď je riešenie zmluvy už postúpené napríklad agentúre pre zabavovanie vozidiel

 

Často tiež môžete naraziť na ponuky prevzatia leasingu, kedy iba dôjde k zmene údajov o nájomcovi, zatiaľ čo prenajímateľom zostáva rovnaká spoločnosť. Splácanie leasingu tak pokračuje podľa pôvodného rozvrhu, iba ich platí nový nájomca. Touto cestou sa dá často dostať k vozidlu za výrazne výhodnejšiu cenu, než je bežné, najmä v prípadoch, keď je doterajší nájomca vo veľkej finančnej tiesni a nemôže si dovoliť leasing ďalej splácať za žiadnych okolností.

Na mieste nového nájomcu je ale treba venovať dostatočnú pozornosť pri podpise zmluvy a dôkladne sa zoznámiť s podmienkami, ktoré pre neho prevzatím zmluvy vyvstávajú. Tými sú samozrejme najmä výška mesačnej splátky a dátum jej splatnosti. Je ale potrebné dať si pozor aj na to, či sa jedná o tzv. prevzatie leasingu bez odstupného - teda či nový nájomca nemá povinnosť ďalšieho poplatku či poplatkov voči nájomcovi predchádzajúcemu.

 

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať:
0948 219 071
Toto je testovací verze stránek